Rehabilitacja neurologiczna dzieci i dorosłych

Historia pacjenta – udar mózgu (niedokrwienny)

PROGRAM REHABILITACJI

Imię : Pan Jan

Wiek : 58 lat

Rozpoznanie :

 • niedowład połowiczy lewostronny wynikający z niedokrwiennego udaru mózgu przebytego w 04.2011r.
 • nadciśnienie tętnicze
 • kardiomiopatia
 • nietolerancja węglowodanów

Wykonane procedury :

OCENA FUNKCJONALNA

 1. Badanie wstępne wraz z kwalifikacją
 2. Ocena momentu siły mięśniowej zginaczy i prostowników kończyn dolnych na urządzeniu Lokomat
 3. Test Rivermead Motor Assessment (RMA)
 4. Ocena równowagi testem Romberga na platformie stabilometrycznej
 5. Ocena dystrybucji obciążeń na platformie stabilometrycznej

PROGRAM REHABILITACYJNY

 1. Trening chodu na urządzeniu Lokomat (45 min./sesja)
 2. Indywidualne ćwiczenia prowadzone przez fizjoterapeutę (60 min./sesja)
 3. TENS
 4. Krioterapia
 5. Ćwiczenia na platformie stabilometrycznej

Opis :

Pacjenta prowadziłam w okresie czerwiec-lipiec 2011r w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” oraz od 11.10.2011 do kwietnia 2012r. w Centrum Fizjoterapii Fizjofit w Gliwicach.

W okresie czerwiec-lipiec 2011r. Pan Jan uczestniczył w 6 tygodniowym programie rehabilitacyjnym Lokomat prowadzonym w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty”. W chwili przyjęcia pacjent :

 • poruszał się na wózku inwalidzkim,
 • potrafił utrzymać pozycję stojącą z asekuracją (trzymając się za poręcz, o balkoniku lub z pomocą drugiej osoby),
 • kilka sekund utrzymać samodzielnie pozycję stojącą,
 • przejść z pozycji siedzącej do pozycji stojącej z pomocą ręki.

Pozycję stojącą Pan Jan utrzymywał na szerokiej podstawie oraz przez przeniesienie ciężaru ciała na stronę prawą. Nie obciążał w ogóle strony lewej objętej niedowładem. Wynikało to między innymi z nieprawidłowego napięcia mięśniowego, które po stronie lewej było obniżone. Staw kolanowy był wiotki i miał tendencję do przeprostu. Pan Jan nie potrafił kontrolować zgięcia oraz wyprostu w stawie kolanowym. Tułów po stronie lewej ciała był skrócony. W Centrum Rehabilitacji „Repty” prowadzono następujące zabiegi : ćwiczenia czynne w odciążeniu, izokinetyczne, ogólno-usprawniające grupowe, krioterapię, laseroterapię, naukę chodu oraz ćwiczenia wg metod NDT Bobath oraz codziennie przez 1h terapię chodu z zastosowaniem urządzenia Lokomat. Pan Jan usprawniany był w Centrum Rehabilitacji „Repty” do końca czerwca. Po 6 tygodniowej terapii (28 sesji)uzyskano poprawę ogólnej sprawności i wydolności oraz pacjent podejmował próby samodzielnego chodzenia o kuli.

Po 4 miesiącach pacjent wrócił na rehabilitację i prowadzono kompleksową terapię neurologiczną. W chwili przyjęcia do Centrum Fizjofit pacjent poruszał się samodzielnie ale o kiju. Jego chód był powolny, odstawno-dostawny oraz lekko koszący. Lewe biodro „uciekało do tyłu”, brak było wyprostu w stawie kolanowym lewym podczas środkowej fazy podporu (midstance), asekuracyjnie pacjent uginał prawe kolano ,obniżając w ten sposób swój środek ciężkości ciała. Stopa lewa wykazywała ograniczoną ruchomość w stawie skokowym. Przyjmowała charakter stopy sztywnej a palce u stóp podwijały się i chwytały podłoże. Pacjent w pełni nie obciążał lewej strony ciała.

DYSTRYBUCJA OBCIĄŻEŃ KOŃCZYN DOLNYCH ORAZ 30 sek. TEST ROMBERGA

Ocena równowagi na platformie stabilometrycznej wskazywała na :

 • dominację prawej kończyny dolnej w ocenie dystrybucji obciążeń
 • średnie obciążenie lewej kończyny dolnej wynosiło = 49%
 • średnie obciążenie prawej kończyny dolnej wynosiło = 51%
 • czas dominującego obciążenia lewej strony wynosił = 4%
 • czas dominującego obciążenia prawej strony wynosił = 96%
 • odchylenie tułowia w tył 60% oraz 40% w przód
 • pole powierzchni COP ( środek nacisku stóp) wynosił 4,9 cm2 ( oczy otwarte) oraz 4,8 cm2 (oczy zamknięte)

OCENA MOMENTU SIŁY MIĘŚNIOWEJ ZGINACZY I PROSTOWNIKÓW KOŃCZYN DOLNYCH

W pomiarze dynamometrycznym na urządzeniu Lokomat zaobserwowano :

 • znacznego stopnia obniżenie siły mięśniowej zarówno zginaczy jak i prostowników stawu biodrowego i kolanowego
 • asymetrię rozkładu siły mięśniowej między prawą a lewą kończyną dolną
 • kończyna dolna lewa w stawie kolanowym jest znacznie słabsza w porównaniu do prawej
 • ocena momentu siły mięśniowej wskazuje na kompensacyjne zwiększenie siły mięśniowej w stawie biodrowym lewym
 • zaburzoną proporcję między prostownikami a zginaczami w stawie biodrowym i kolanowym

Cele terapii :

Terapia ukierunkowana była na :

 • poprawę w utrzymaniu równowagi,
 • na zwiększenie siły mięśniowej ,
 • kontrolę i stabilizację lewego stawu kolanowego
 • ćwiczenia wzmacniające mięśnie stabilizujące tułów,
 • nauka właściwego obciążania kończyn dolnych
 • uruchomienie kończyny górnej lewej

Zastosowane postępowanie rehabilitacyjne :

 • ćwiczenia równoważne na platformie stabilometrycznej
 • trening chodu na urządzeniu Lokomat
 • ćwiczenia oparte o elementy metody Bobath oraz PNF
 • chód do tyłu
 • krioterapię na kończynę górną lewą oraz lewą stopę

Efekty terapii :

Po 10 miesięcznej terapii z zaobserwowano przeniesienie ciężaru ciała na obie kończyny dolne w sekwencji 50/50 oraz pojawienie się czasu obciążenia lewej kończyny dolnej (Lkd) co wskazuje na bardziej symetryczne obciążanie kończyn dolnych

 • średnie obciążenie lewej kończyny dolnej wynosiło = 49%
 • średnie obciążenie prawej kończyny dolnej wynosiło = 51%
 • czas dominującego obciążenia lewej strony wynosił = 25%
 • czas dominującego obciążenia prawej strony wynosił = 75%

Pan Jan nauczył się właściwie obciążać swoją „słabszą” kończynę dolną.

Po zastosowanym postępowaniu fizjoterapeutycznym uzyskano poprawę w utrzymaniu równowagi charakteryzującą się :

 • zmniejszeniem płaszczyzny podporu 2,8 cm2
 • zmniejszeniem oscylacji COP wskazującym na lepszą stabilność ciała i poczucie swojego ciała
 • utrzymaniem pionowej postawy ciała bez przemieszczania COP (odchylenie tułowia w tył istotnie zmalało)

Zmiana nastąpiła również w sile mięśniowej , zaobserwowano

 • znacznego stopnia przyrost siły mięśniowej zarówno w stawie biodrowym jak i kolanowym
 • poprawę w rozkładzie siły pomiędzy grupami mięśniowymi (dominacja prostowników) zarówno w stawie biodrowym jak i kolanowym
 • symetrię w rozkładzie siły prostowników i zginaczy w stawie biodrowym

 

Również zakres funkcjonalny kończyny górnej lewej poprawił się. W chwili obecnej Pan Jan potrafi wykonywać proste zadania ruchowe takie jak uniesienie kubka, butelki , picie z butelki ale nadal należy pracować nad większą funkcją w zakresie odwodzenia, zgięcia i rotacji.

Zalecenia :

Kontynuacja ćwiczeń zadanych do domu. Raz w miesiącu konsultacja i weryfikacja stanu funkcjonalnego.

 

Terapeuta prowadzący :

Ewelina Nowak

W razie pytań proszę kontaktować się pod nr.tel. 530-441-530