VI Sympozjum Analiza Ruchu -Teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych – Warszawa 2011