VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej -Co nowego w rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym?- Katowice 2010