XIV Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji – Katowice 2011r.